Verksamhet

Stiftelsen Kobben startades 2003 av Richard Elfström som överlät ett grundbidrag samt fastigheten Haninge Gränö 1:164 till den nystartade Kvalificerat Allmännyttiga Stiftelsen Kobben..

Utdrag ur stiftelseförordnandet;

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn och ungdomar.

I första hand skall stiftelsen uppfylla sitt ändamål genom att bidra till fostran och utveckling av barn och ungdomar i skärgårdsmiljö. Detta får ske genom utgivande av kontanta bidrag eller täckande av avgifter för barn och ungdomar som på grund av avsaknad av egna medel annars inte skulle ha möjlighet att delta i läger eller andra fostrande aktiviteter i skärgården.

Stiftelsen skall även kunna utge kontanta bidrag till föreningar och liknande organisationer som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Dessa organisationer skall även ges möjlighet att disponera fast och lös egendom som tillhör stiftelsen.

Stiftelsens verksamhet skall vara öppen för alla barn, ungdomar och organisationer utan några begränsningar.

Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsens styrelse efter ansökan eller genom självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansökan.

För det fall stiftelsen inte längre kan bidra till verksamhet i skärgårdsmiljö får stiftelsen istället bidra till annan verksamhet som främjar vård och uppfostarn av barn och ungdomar på samma sätt som ovan angivits.

N 59 11,144
E 018 27,768